loading
Кликнете за Opel LiveChat
chat

 Застраховката „Удължена гаранция“ може да бъде сключена за всеки нов автомобил с марка Opel и Chevrolet, придобит от Дженеръс Ауто чрез покупка или лизинг.

 Тази услуга е гарант за сигурност, спокойствие и дълъг живот на Вашия автомобил. При вътрешна повреда гаранцията покрива напълно разходите по вложен труд, резервни части и повреди върху други части.

 Застраховка „Удължена гаранция”  е предназначена за лични и  служебени автомобили (с общо тегло до 3.5тона). В комплект с нея вие получавате и автоасистанс, осигуряващ  денонощна техническа помощ на застрахования автомобил, както и изчерпателна сервизна история, която се вписва в сервизната книжка.

 За да бъде сключена застраховката, е необходимо автомобилът да е законно регистриран в България и да отговаря едновременно на следните изисквания: 

  • общо тегло до 3.5 тона и с дата на първоначална регистрация до девет години и регистриран пробег до 200 000 км;
  • ползвателят на застраховката да е собственик на автомобила или дългосрочен лизингополучател;
  • автомобилът не бива да е предназначен за отдаване под наем, такси, линейка, полицейски,  противопожарен, учебен или състезателен автомобил, катафалка, автомобил за сметосъбиране и куриерски услуги;

  • да не е с модификационни промени на двигателната тяга, окачването или трансмисията след пускането му в движение от производителя;

  • да не е с подправени стойности на пробега, независимо дали интервенцията се е случила преди или след сключването на застрахователния договор;
  • да е произведен за европейския пазар и да не е в серия по-малка от 300 броя.


Застраховка „Удължена гаранция” предлага три нива на покритие в зависимост от възрастта и пробега на автомобила към момента на възникване на повредата. Покритие          
 Възраст на автомобила  
 Пробег
 А До 5 години 100 000 км.
 Б От 5 до 7 години 150 000 км.
 С От 7 до 10 години 200 000 км.

 

 

Минималният срок на гаранцията е една година. В случай, че собственикът реши да продаде автомобила, гаранцията остава в сила до изтичане на застрахователния период. Застрахователната сума по тази застраховка не може да надвишава действителната стойност на автомобила.

 За повече информация относно този продукт и представяне на условията по сключване на тази застраховка, моля, обърнете се към продавач-консултантите на Дженеръс Ауто.

НАЧАЛО