loading
Кликнете за Opel LiveChat
chat

Дженеръс Ауто предлага на своите клиенти изгодни лизингови условия и схеми за покупка на автомобили с марката Opel. Ние работим с водещите лизингови компании в страната. При желание от ваша страна, нашите служители могат да ви дадат професионална консултация и да ви препоръчат най-подходящата за вас лизингова схема.

ОББ Интерлийз ЕАД

Райфайзен Лизинг България ЕООД

ОТП Лизинг ЕООД

Необходими документи за кандидатстване за лизинг за всички лизингови компании:За Юридически лица

 • Заявка за финансиране - по образец на Лизингодателя /Попълва се от Дженеръс Ауто

 • Копие/я от решение/я за регистрация и пререгистрация

 • Копие от актуално съдебно състояние, издадено от съда и не по-старо от 1 месец

 • Копие на БУЛСТАТ

 • Копие на регистрация по ДДС /ако има такава/ и съответно справки по ДДС за последните 3 месеца

 • Протокол - решение /при АД/ за закупуване на автомобил чрез лизинг

 • Копие на Данъчна декларация за предходната година

 • Копия на Баланс и Отчет за приходи и разходи за предходните 2 години и периода на текущата

 • Копие от личната карта на управителите

 

За Физически лица

 • Заявка за финансиране - по образец на Лизингодателя /Попълва се от Дженеръс Ауто/

 • Копие на личната карта

 • Удостоверение за доходи: / Служебна бележка
НАЧАЛО